Selecteer een pagina

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://anouk4hairandnails.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anouk 4 Hair and Nails verwerkt van haar klanten.

 

Indien je klant wordt van Anouk 4 Hair and Nails, of om een andere reden persoonsgegevens aan Anouk 4 Hair and Nails verstrekt, geef je nadrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Ik adviseer je om deze privacy verklaring door te lezen.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Anouk 4 Hair and Nails, vertegenwoordigd door Anouk van Westen, Oostsingel 72 4454 BB Borssele. Telefoonnummer: 0652176273.

 

 1. Welke gegevens verwerkt Anouk 4 Hair and Nails en voor welk doel.
  • a) Voor en achternaam
 1. b) Adresgegevens
 2. c) Telefoonnummer
 3. d) Eventuele foto’s voor op de website of facebookpagina zonder naam of gegevens.

              2.2 Anouk 4 Hair and Nails verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 1. a) Naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken, het uitvoeren van het werk, en de eventuele annulering/verplaatsing daarvan.

 

  • Anouk 4 Hair and Nails verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregel
  • Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Anouk 4 Hair and Nails een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen. Zowel organisatorisch als technisch om de gegevens van mijn klanten te beschermen.
 2. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.
  • Via de eigenaresse van Anouk 4 Hair and Nails kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Anouk 4 Hair and Nails zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  • Indien je bezwaar wilt maken tegen de ( verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
  • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Anouk 4 Hair and Nails je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse.

×

Hoi!

Neem contact met op met met mij, of stuur een email naar info@anouk4hairandnails.nl.

× Hoi! Kan ik je ergens mee helpen?